กิจกรรม HBA Bowling Charity 2016

June 18, 2018

กิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “HBA Bowling Charity 2016”

ซึ่งงานได้จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสร้างห้องสุขา มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี