งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศฯ ของกรมช่างโยธาทหารอากาศ

December 1, 2023

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัท กรีน ไฮ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศฯ ของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ณ สนามธัญญะ กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี