Head Image

coco Excellent SPC Herringbone

กระเบื้องไวนิลกันน้ำ SPC รุ่นก้างปลา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กันน้ำได้ดี 100 % ติดตั้งง่ายโดยระบบคลิ๊กล็อก

coco Excellent Wood

กระเบื้องไวนิลรุ่นทากาว ทนทานต่อรอยขีดข่วน กันปลวก มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

coco Excellent Click Lock

กระเบื้องไวนิลรุ่นคลิ๊กล็อก (Click Lock) ไม่ต้องใช้กาว ติดตั้งโดยระบบคลิ๊กล็อกง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

coco Excellent SPC

กระเบื้องไวนิลกันน้ำ SPC เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กันน้ำได้ดี 100 % ติดตั้งง่ายโดยระบบคลิ๊กล็อก

coco Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้จบงานกระเบื้องไวนิลประเภทต่างๆ ช่วยเพิ่มความสวยงาม และความหรูหราให้กับงานพื้น