การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566

December 6, 2023

บริษัท กรีน ไฮ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 O.C.E. GOLF CLUB สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันพุธที่ 6 ธ.ค. 2566 ณ PINEHURST GOLF CLUB & HOTEL