ซางพอ ซางแม - The Legendary Artisan”.

November 3, 2023

งานสถาปนิกอีสาน'66 (ASA-ESAN 2023). วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล (โรงแรม 9 ชั้น)