"25 ปี ถาปัตย์โฮม-เฮือน"

November 12, 2022

บริษัท กรีน ไฮ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม "25 ปี ถาปัตย์โฮม-เฮือน" จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม