กิจกรรมงานกอล์ฟการกุศลกรมยุทธโยธาทหารบก ปี 2564

February 24, 2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท กรีน ไฮ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมยุทธโยธาทหารบก 2564 ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟคลับ