สถาปนิกทักษิณ 63 " อาษา มา-หา นคร"

March 1, 2020

เมื่อวันที่29,29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน สถาปนิกทักษิณ 63 " อาษา มา-หา นคร" ขึ้น ณ.ลานกิจกรมสนามริมน้ำ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสทางทีมงานกระเบื้องไวนิลcoco เข้าเป็นส่วนหนึ่งภายในงานนะคะ