แบบลายปูกระเบื้องไวนิล VINYL FLOOR PATTERN

September 13, 2019

กระเบื้องไวนิลสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบสำหรับรุ่นทากาว แต่รุ่นคลิ๊กล็อกจะมีข้อจำกัดติดตั้งได้ในบางลายเท่านั้น

การติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบต่างๆ มีหลากหลายและค่าบริการต่างกัน รวมทั้งการใช้เศษกระเบื้องแต่ละแบบ สามารถแบ่งออกตามความนิยมได้ดังนี้

 


แบบก่ออิฐ (Straight)

เป็นการติดตั้งแบบการวางลายก่ออิฐ รูปแบบง่าย ดูธรรมดาทั่วไป แต่จะพบเห็นมากที่สุด เพราะได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบัน การคำนวนพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 5 – 7 % ขึ้นอยู่กับแปลนห้อง

 

 


แบบ Random Pattern

เป็นการติดตั้งโดยปูสลับลายทำให้ดูไม่จำเจ ลวดลายของกระเบื้องจะถูกปูแบบไม่กำหนดทิศทางทำให้ดูธรรมชาติและทันสมัย การคำนวนพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 5-7% จะขึ้นอยู่กับแบบแปลนห้องและวิธีกำหนดเศษของทางลูกค้าออกแบบไว้ในแต่ละงาน

 

 


 

แบบก้างปลา (Herringbone Pattern)

เป็นการติดตั้งที่นิยมอย่างมาก จะปูคล้ายแบบกระเบื้องปาเก้  ซึ่งเป็นลวดลายที่ยกระดับกระเบื้องแบบเดิมทำให้มีความหรูหรา เพิ่มมูลค่าและได้ความโมเดิร์นอีกด้วย การคำนวนพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 12-15% ขึ้นอยู่กับแปลนห้อง

 

 


แบบทแยง 45 องศา (Random 45)

เป็นการติดตั้งโดยปูสลับลายในรูปแบบทแยง เพื่อเพิ่มสีสันและความแปลกใหม่  ทำให้ดูทันสมัยและเพิ่มความหรูหรา การคำนวณพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 15% (ติดตั้งได้รุ่นกาวเท่านั้น)