การดูแลรักษากระเบื้องไวนิลลายไม้

September 13, 2019

เผยเทคนิคและข้อแนะนำสำหรับการดูแลรักษากระเบื้องไวนิลเพื่อให้คงความสวยงาม คงทน ตลอดอายุการใช้งาน

หลังการติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานบริเวณดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้กาวเซ็ทตัวและติดสนิทแน่นกับพื้น


แนะนำห้ามวางเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของหนักหลังจากติดตั้งเสร็จ 24 ชั่วโมงแรก หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย จะต้องใช้วัสดุรองเพื่อป้องกันพื้นผิวไม่ให้เสียหาย และขาเฟอร์นิเจอร์จะต้องมียางห่อหุ้มไม่ให้ขูดลงบนพื้นกระเบื้องไวนิลโดยตรง เพื่อยืดอายุการใช้งาน


สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าหมาดๆ ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นหรือคราบสกปรกได้ปกติแต่ห้ามใช้ผ้าที่ทำจากฝ้าย หรือผ้าที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย


หากคราบสกปรกฝังลึกมากๆ สามารถใช้น้ำมันสนเจือจางชุบให้พอหมาดและทำความสะอาดได้ เช่น คราบสีทาบ้าน เป็นต้น


ห้ามใช้แอลกฮอล์หรือสารระเหยรุนแรงเด็ดขาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาขัดเงา เป็นต้น จะทำให้พื้นผิวของกระเบื้องไวนิลได้รับความเสียหาย