T-Joint ตัวจบระหว่างห้อง

Accessories

เป็นตัวจบที่เชื่อมระหว่างรอยต่อของวัสดุที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน แต่ต้องระดับเท่ากัน เช่น   พื้นกระเบื้องไวนิลกับพื้นแกรนิตโต้ ที่มีความสูงระดับเท่ากัน

Product Specification

ขนาดสินค้า : 4 x 25 มม.

ความยาว : 2.4 ม. และ 3 ม.

สี : ใกล้เคียงสีกระเบื้องไวนิล

หมายเหตุ

  1. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  2. กรณีหลักฐานการซื้อขายที่ทางบริษัทฯ ออกให้สูญหายทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
  3. กรณีลูกค้าติดตั้งเอง บริษัทไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดภายหลังจากการติดตั้ง
  4. การแจ้งซ่อมงานที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการ100%  ก่อนเข้าซ่อมงาน ทุกกรณี (ไม่รวมค่าสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพิ่มเติม)
  5. ฟรีค่าขนส่งสินค้ากทม. และปริมณฑล 8 กล่องขึ้นไป

Related Products