บ้านพักอาศัย บางพระ

 ติดตั้งกระเบื้องไวนิลสีGolden wheat แบบกาว ความหนา 3 มม. เป็นโทนน้ำตาล สามารถตกแต่งบ้านได้ง่าย และเป็นสีให้ความนิยมค่อยข้างสู