บ้านพักอาศัยปราจีนบุรี

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Spring filed แบบกาว ความหนา 3 มม. แบบกาวจะต้องใช้กาวขาวในการปูกระเบื้องไวนิลโดยทาไปที่พื้นผิวที่เราต้องการติดตั้ง  ตัววัสดุจะหนาไม่เท่าแบบคลิกล็อกและแผ่นเล็กกว่า