สำนักงานเดอโฟร์

 ติดตั้งกระเบิ้องไวนิล สีchesnut  แบบกาว ความหนา3 มม.