สำนักงานเอกมัย

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Macadamia และสี Crystal white แบบกาว ความหนา 3 มม. ติดตั้งส่วนของออฟฟิศ