สำนักงานย่านคู้บอน

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลสีOlive Grey แบบกาว ความหนา 3 มม. เป็นการติดตั้งแบบการวางลายก่ออิฐ รูปแบบง่าย ดูธรรมดาทั่วไป แต่จะพบเห็นมากที่สุด เพราะได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบัน การคำนวนพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 5 – 7 % ขึ้นอยู่กับแปลนห้อง