อาคารสำนักงาน กรมธนารักษ์

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Royal earth แบบกาว ความหนา 3 มม.  ปูพื้นแบบลายก่ออิฐ เป็นแบบที่ได้รับความนิยมและพบเห็นได้บ่อย