ออฟฟิศ ห้วยขวาง

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Macadamia แบบกาว ความหนา 3 มม.  ปูพื้นแบบลายก้างปลา  เป็นการติดตั้งที่นิยมอย่างมาก จะปูคล้ายแบบกระเบื้องปาเก้  ซึ่งเป็นลวดลายที่ยกระดับกระเบื้องแบบเดิมทำให้มีความหรูหรา เพิ่มมูลค่าและได้ความโมเดิร์นอีกด้วย การคำนวนพื้นที่เผื่อเศษติดตั้งจะประมาณ 12-15% ขึ้นอยู่กับแปลนห้อง