คอนโด คุณมาย

 ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สีGolden wheat แบบ Click lock  ความหนา 5 มม. จะมีขนาดแผ่นที่ใหญ่ขึ้นกว่าขนาดแบบกาว และปูโดยการใช้ลิ้นคลิ๊กกันโดยไม่ต้องทากาว