คอนโด คุณบัว

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Butter โทนเข้ม แบบกาว ความหนา 3 มม.