กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว  สี BUTTER