บ้านพักอาศัย

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล SPC ความหนา 5 มม. สี DRIFT WOOD