คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานติดตั้งกระเบื้องไวนิลลายไม้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สี Olive grey แบบทากาว ขนาด 6 ” x 36″ ความหนา 3 มม.