ศาลแขวงนครปฐม

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบคลิ๊กล็อก ความหนา 5 มม. สี BELLE BEECH, SPRING FIELD, OAK TAN, MOCHA TEAK, BUTTER

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลผนังลายก้างปลาแบบทากาว ความหนา 3 มม. สี OAK TAN

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล SPC ความหนา 5 มม. สี NOBLE OAK