กรมชลประทาน สามเสน

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบคลิ๊กล็อก ความหนา 5 มม. สี MOCHA TEAK