ศาลอาญา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว ความหนา 3 มม.