ร้านอาหาร Audrey

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว ความหนา 3 มม.