ศาลอาญากรุงเทพใต้ และ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลรุ่นคลิ๊กล็อก 5 มม.