หมายเหตุ

  1. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  2. กรณีหลักฐานการซื้อขายที่ทางบริษัทฯ ออกให้สูญหายทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
  3. กรณีลูกค้าติดตั้งเอง บริษัทไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดภายหลังจากการติดตั้ง
  4. การแจ้งซ่อมงานที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการ100%  ก่อนเข้าซ่อมงาน ทุกกรณี (ไม่รวมค่าสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพิ่มเติม)
  5. ฟรีค่าขนส่งสินค้ากทม. และปริมณฑล 8 กล่องขึ้นไป

Related Products