วิลล่า สุขุมวิท

ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สี Winter forest    แบบกาว ความหนา 3 มม. 

วิลล่า มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของสด ของแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค  สินค้านำเข้าต่างประเทศต่าง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง