อพาร์ทเม้นท์ ร่มเกล้า

 ติดตั้งกระเบื้องไวนิล สีGolden wheat แบบกาว  ความหนา 3 มม.