คุณแอมมี่

ตัววัสดุเป็นระบบคลิกล็อค (Click-Lock)เพื่อล็อคได้ในตัว ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว และสามารถรื้อไปใช้ที่อื่นได้ภายหลัง