คลับเฮาส์ไพรเวซี่ พฤกษา

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว ความหนา 3 มม. ปูสลับสี