การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 66

March 30, 2023

กรมยุทธโยธาทหารบก วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ The Legacy Golf Club