การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565

December 7, 2022

ภาพบรรยากาศบางส่วน การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565 O.C.E GOLF CLUB สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ FLORA VILLE & COUNTRY CLUB "พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร และหน่วยงาน"