มาตรการรับมือและป้องกัน COVID - 19

March 24, 2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19 ส่งผลให้หลายบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กร ได้ออกมาตรการรับมือและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยยับยั้งการ ควมคุมการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว บริษัทของเรา COCO ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ออกมาตรการเข้มงวดตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ