การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมยุทธโยธาทหารบก ประจำปี 2563

March 5, 2020

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทีมงานกระเบื้องไวนิลcoco เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมยุทธโยธาทหารบก 2563 ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟคลับ