โครงการสัมนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

September 26, 2019

เข้าร่วมการสัมมนาอบรมความรู้ประสบการณ์ทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

บูธ COCO กระเบื้องไวนิลลายไม้

 

ผู้เข้าร่วมฟังอบรมสัมนา จากหลายซัพพลายเออร์

 

ผู้เข้าร่วมฟังอบรมสัมนา จากหลายซัพพลายเออร์

 

พิธีมีมอบธงประจำกองโยธาธิการ